Non Politioneel Gedrag

Non Politioneel Gedrag.

De opleiding ‘Non Politioneel Gedrag’ is bedoeld voor mensen die zich professioneel bezighouden met observeren, afschermen, verkennen en onderzoek van werkzaamheden waarbij het werken zonder op te vallen essentieel is en waarbij onder dekmantel gewerkt moet worden. De opleiding bestaat voornamelijk uit veel praktische oefeningen die zowel in stedelijk gebied als ook in kleine gemeenschappen plaatsvinden.

De observatie opleiding is vooral praktisch van aard en gericht op het zelfstandig of in een observatieteam kunnen functioneren. Het non politioneel gedrag (NPG) is daarom een belangrijk element van de observatie opleiding