Security audit

Security Audit

Na aanleiding van dreigingen en aanslagen van de afgelopen jaren is veiligheid mondiaal in een ander daglicht komen te staan. Dit heeft tot gevolg dat wij een grotere mate van sensitiviteit en alertheid moeten ontwikkelen om onze veiligheid te zekeren en mogelijke dreigingen te kunnen onderkennen.

De gebeurtenissen in de wereld laten zien dat op elk moment de veiligheid van uw personeel of van uw onderneming op de proef kan worden gesteld. Wij van Scope zijn van mening dat niets voor 100 % te beveiligen valt, maar dat je het wel op een verantwoord niveau kunt brengen.

Hierbij speelt de wat vraag een cruciale rol, en deze vraag mag u als cliënt aan ons voorleggen. Hoe wij deze vraag zullen beantwoorden zullen wij u graag na afloop van onze test/audit rapporteren en u dan tevens van advies dienen, hoe ongewenste infiltraties kunnen worden voorkomen. Eveneens kunnen wij aangeven hoe het veiligheidsdomein binnen uw onderneming optimaal kan worden ingericht.

Voor sommige ondernemingen in de vervoersector is het zelfs een must om Europese security certificering te verkrijgen en/of te behouden.