0%

scenario training
Scenario training

Scenario Training zijn realtime oefeningen waarin situaties worden nagebootst welke betrekking hebben op gepleegde aanslagen in de wereld.

security audit
Security audit

Na aanleiding van dreigingen en aanslagen van de afgelopen jaren is veiligheid mondiaal in een ander daglicht komen te staan.

table top
Table top

Een Tabel Top is een simulatie oefening op managementniveau, waarbij een crisissituatie in een besloten ruimte kan worden nagespeeld.

een veilige organisatie

Scope Training

Onder leiding van onze professionele oefenstaf worden de scenario trainingen gegeven. Deze oefenstaf is verantwoordelijk voor de aansturing van alle kolommen en de daarbij behorende evaluaties.

 

De oefenstaf bestaat uit professionals welke jaren werkzaam zijn geweest bij de Nederlandse krijgsmacht, inlichtingendienst en verschillende specialistische eenheden binnen de nationale politie. 

Indien noodzakelijk / gewenst maken wij tijdens de evaluaties gebruik van een psycholoog.

Trainingen

De investering in de mentale weerbaarheid van werknemers vertaalt zich niet alleen naar een gezondere werkomgeving, maar ook naar meetbare voordelen voor bedrijven.

Assessment-Management training

Onze assessmenttraining is geen papieren training, we nemen de kandidaten mee in een realtime scenario, waarbij het testen van competenties centraal staat.

Ga je met een gevoel naar huis, had ik maar wat kunnen doen, of ga je naar huis met het voldane gevoel van, ik heb er alles aan gedaan en hij leeft nog. 

Observatie

Deze training stelt je in staat om informatie te verzamelen, onder het motto: Zien zonder gezien te worden.

Agressie training

Leer effectief omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag van omstanders en klanten Hoe ga jij om met agressie wat tegen jou wordt geuit? En stel je zelf de vraag; Hoe wil ik er mee om gaan?

Spotters

Spotters zijn simpel gezegd waarnemers. Ze zijn aanwezig met de opdracht om specifiek ergens op te letten. In de criminele context observeren zij de gedragingen en routines van een persoon om deze kwaad te doen.

NPG training

De opleiding ‘Non Politioneel Gedrag’ is bedoeld voor mensen die zich professioneel bezighouden met observeren, afschermen, verkennen en onderzoek van werkzaamheden waarbij het werken zonder op te vallen essentieel is en waarbij onder dekmantel gewerkt moet worden.

Onze hondentrainingen zijn ontwikkeld om de unieke behoeften van professionele teams aan te pakken, en we zijn er trots op dat we de perfecte balans bieden tussen deskundige begeleiding en op maat gemaakte trainingsprogramma’s.

Organisaties waar we mee samenwerken