Table top

Table Top oefening.

Een Tabel Top is een simulatie oefening op managementniveau, waarbij een crisissituatie in een besloten ruimte kan worden nagespeeld. Hierdoor worden managers/leidinggevenden op een professionele wijze bewust gemaakt van hun rol tijdens een calamiteit.

Doel van de Table Top-oefening.

Het hoofddoel van de Table Top-oefening is het ontwikkelen van crisisbestendig leiderschap op managementniveau. Door een crisissituatie in een besloten ruimte na te spelen, worden managers blootgesteld aan scenario’s die een beroep doen op hun vermogen om snel en effectief te handelen.

Competenties.

Tijdens deze oefening wordt de focus gelegd op:
 • Actie – Intelligentie. Het vermogen om snel en doordacht te handelen in noodsituaties.
 • Communicatieve vaardigheden. Het belang van duidelijke en effectieve communicatie tijdens een crisis.
 • Oordeel- en besluitvormingsprocessen. Het nemen van weloverwogen beslissingen onder tijdsdruk.
 • Organisatiesensitiviteit. Het begrijpen van de impact van beslissingen op de organisatie als geheel.
 • Stressbestendigheid. Het vermogen om kalm te blijven en effectief te handelen onder druk.
 • Planning en organisatie. Het belang van voorbereiding en het vermogen om snel te reageren op onverwachte gebeurtenissen.
 • Informatieverwerking. Het snel en accuraat verwerken van informatie om relevante beslissingen te nemen.
 • Anticiperen. Het vermogen om potentiële problemen te voorzien en proactief te handelen.
 • Leiderschapsvaardigheden. Het tonen van effectief leiderschap om het team door een crisis te leiden.
 • Omgevingsbewustzijn. Het begrijpen van de bredere context en het effect van de crisis op de omgeving.
 • Overtuigingskracht. Het vermogen om anderen te overtuigen en te motiveren tijdens een crisis.
 • Samenwerken. Het belang van effectieve samenwerking binnen het team en met externe stakeholders.

Werkwijze.

 1. Ontwikkeling en uitschrijven scenario.

Dit is een realistisch en praktijkgericht scenario dat voorafgaand aan de uitvoering  wordt gefactureerd. Het scenario blijft intellectueel eigendom van UST.

 1. Uitvoering TTC.

De uitvoering vindt plaats onder regie van de UST. Zij coördineren de uitvoering  en zorgen ervoor dat het geheel binnen de afgesproken kaders verloopt.

 1. Evaluatie

Mondelinge bespreking van resultaten aan de hand van waarnemers of technische observaties. Vaststellen kwaliteiten en verder te ontwikkelen competenties. Bespreken van een mogelijk vervolgtraject.

Duur en Locatie.

De uitvoering vindt plaats op de locatie van de klant en wordt door de UST gecoördineerd. De lengte van een TTC is doorgaans vier uur, maar kan indien er specifieke wensen zijn vanzelfsprekend aangepast worden. Op de dag zelf vindt een evaluatie plaats.